W trybie bezpiecznym można uruchomić urządzenie tylko z oryginalnym oprogramowaniem i aplikacjami, które zostały dostarczone z urządzeniem. Niektóre aplikacje, które można pobrać, mogą spowodować, że urządzenie zamarznie, zawiesi się, będzie powolne lub będzie się restartować. Jeśli problem nie występuje w trybie bezpiecznym, prawdopodobnie jest on spowodowany aplikacją pobraną z urządzenia Gigaset przez osobę trzecią.

Jeśli Twoje urządzenie jest włączone, wykonaj poniższe kroki, aby ponownie uruchomić je w trybie bezpiecznym:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power.

2. W otwartym oknie dotknij i przytrzymaj przycisk Power off.

3. Zobaczysz okienko "Reboot to safe mode". Dotknij przycisku OK.

4. Twoje urządzenie Gigaset uruchomi się w trybie bezpiecznym. Na dole wyświetlacza pojawi się napis "Safe mode" (tryb bezpieczny).


Teraz użyj urządzenia Gigaset normalnie i sprawdź, czy problem nadal występuje w trybie bezpiecznym. Pamiętaj, że w trybie bezpiecznym możesz używać tylko oryginalnych aplikacji, a nie pobranych.

Aby wyjść z trybu bezpiecznego, wystarczy zrestartować urządzenie Gigaset.